Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2017

Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động học của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 20

Tác động của tự đánh giá đến hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường đại học Đồng Tháp : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 20

Một nén hương trước An Kỳ Sinh

Các sự kiện năm Kỷ Mão qua các thời kỳ lịch sử

Ảnh hưởng của một số lĩnh vực đời sống xã hội đến sự phát triển Phật giáo thời Lý - Trần

Sự dung hợp Tam giáo nền tảng tư tưởng của Thần đạo Nhật Bản

Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945 - 1954 (chương trình nâng cao) : Luận văn ThS. Lý luận và Phương pháp dạy học (bộ môn Lịch sử) : 60 14 10

Vận dụng phương pháp dạy học theo chủ đề của Australia vào phần Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX, lớp 10 THPT, (chương trình chuẩn) : Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Lịch sử) : 60 14 10

Hiện trạng và biển động sạt lở bờ biển, cửa sông miền Trung Việt Nam trong mười năm gần đây (1990-2000)

Mô hình toán học của tổ hợp nguyên tố thị quặng trong trường địa hóa thứ sinh vùng tây bắc Việt Nam

Bát quan trai

Đạo đức & Trí tuệ

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp chính sách góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Giải tích ngẫu nhiên và ứng dụng trong thị trường tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 06

Nghiên cứu quá trình bồi lấp khu vực cửa Đề Gi - tỉnh Bình Định và kiến nghị các giải pháp ứng phó : Luận văn ThS. Địa chất : 60 44 55

Nghiên cứu địa tầng phân tập và đánh giá tiềm năng dầu khí trầm tích oligocene - miocene sớm phía Nam bể Phú Khánh : Luận văn ThS. Địa chất: 60 44 55

Đặc điểm kiến tạo Mezozoi phần phía bắc lãnh thổ Việt Nam : Luận án PTS. Địa chất: 1 06 06

Góp phần nghiên cứu khu hệ nấm gây bệnh ở da, ở đường sinh dục nữ và tìm hiểu tác dụng diệt nấm ở một số loài thực vật : Luận án PTS. Sinh học: 1 05 12

Nghiên cứu tính đa dạng của các cây thuốc chữa bỏng, vết thương phần mềm và khả năng ứng dụng chúng trong thực tiễn ở Việt nam

Nghiên cứu về đất ở các vùng chuyên canh và một số biện pháp bón phân nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thuốc lá vàng (Virgima) nằm ở miền Bắc Việt nam : Luận án PTS. Thổ nhưỡng học: 4 01 02

Sống thử- mất nhiều hơn được

Cơm tương gói gọn cả đất trời

Nghiên cứu khả năng xử lý Florua trong nước bằng quặng Pyrolusit và Pyrolusit biến tính : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 20

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của các nguyên tố phóng xạ trong mẫu thực vật bằng phương pháp phổ gamma : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01 06

Hợp tác lao động giữa Việt Nam và Malaysia (2003-2014)

Nghiên cứu phát triển du lịch huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Công tác bổ sung, xử lý và tổ chức vốn tài liệu đia chí tại Thư viện Thành phố Hà Nội

Xây dựng và khai thác nguồn lực thông tin tại doanh nghiệp truyền thông Vĩ An

Chiến lược kinh doanh Công ty TNHH Tín Cường Thành từ 2014 đến 2018 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

Chất lượng nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Khảo sát và nghiên cứu một số truyện thơ tiêu biểu của người Thái ở Việt Nam : Luận án TS. Văn học: 62 22 36 01

Nhân học xã hội Kito giáo và vai trò của nó trong đời sống đạo của người Công giáo Việt Nam : Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03

Chăm bẵm một giấc mơ

Chủ động làm mới mình

AN EVALUATION OF THE TRANSLATION OF THE FILM “RIO” BASED ON NEWMARK’S MODEL

INTERCULTURAL COMPETENCE OF EFL TEACHERS AT UNIVERSITY OF ECONOMIC AND TECHNICAL INDUSTRIES WHEN TEACHING THE COURSE BOOK “ NEW HEADWAY, PRE-INTERMEDIATE, THIRD EDITION”